Hội nghị & Sự kiện

  • Dịch vụ

    Các dịch vụ bao gồm :* Set up phòng họp theo yêu cầu * Âm thanh ánh sáng tiêu chuẩn* 03 micro (01 Micro bục, 02 Micro không dây)* ADSL wifi* 01 bảng trắng & bút lông* 01 Bục phát biểu * 01 Bàn lễ tân * Sân khấu * 01 Khung backdrop (kích thước tùy theo sảnh) * 01 Khung welcome B

  • Setup sảnh hội nghị